Przyszli studenci zwykle zaczynają od wyboru kierunku, na którym chcą studiować, a dopiero później wybierają uczelnie. Czy jest to dobre podejście? Może właśnie powinno być odwrotnie? Biorąc pod uwagę, że to wybór dokonywany najczęściej przez młodą osobę w momencie, w którym ważą się losy przyszłej kariery, zapewne ma ono swoje racjonalne podstawy. Jednak większość z nas wie, że wybór kierunku jest sprawą drugorzędną. To uczelnie zapewnia warunki do nauki i rozwoju. I jeśli nawet komuś się uda dostać na wymarzony kierunek, to jeszcze nie znaczy, że będzie zadowolony z przebiegu studiów i jakości kształcenia.

Szukając uczelni powinniśmy zebrać jak najwięcej informacji

Sytuacja społeczna nie napawa optymizmem. W obliczu pogłębiającego się niżu demograficznego uczelnie muszą zabiegać o każdego kandydata, dbając jednocześnie o to, by nie obniżyć poziomu nauczania. Jednak jest to bardzo ambitny i zarazem trudny cel do osiągnięcia. Niektóre uczelnie zawsze już będą przyciągać znacznie więcej potencjalnych studentów ze względu na prestiż, długowiekowe tradycje, lokalizacje i poziom kształcenia. Natomiast zdecydowanie więcej uczelni jest w gorszym położeniu i musi się promować wszelkimi możliwymi metodami. Poszukując uczelni wyższej dla siebie, stoimy przed pytaniem: jakimi kryteriami kierować się podczas swojego wyboru? Co należy sprawdzić i jakie aspekty powinny być dla nas ważne?

Wybór uczelni może być uzależniony od powodu studiowania

Po co w ogóle iść na studia? Odpowiedź na to z pozoru prowokacyjne pytanie wcale nie jest łatwa i oczywista. Bez wątpienia edukacja jest wartością samą w sobie, a studia są ważnym elementem w rozwoju osobistym. Jednak to nie wystarczy. Na dobra sprawę określenie własnych celów jest pierwszym krokiem w wyborze uczelni. Zwłaszcza jeżeli studiowanie ma być przede wszystkim sposobem na rozwinięcie własnych zainteresowań. Dlatego warto szukać odpowiedzi na to pytanie. Dlatego warto zadawać niewygodne pytania, aby później nie stawać przed koniecznością zmiany kariery. Jest wiele okazji do tego, aby lepiej poznać daną uczelnię. Bardzo dobrym pomysłem jest pójście na dany wydział, czytanie wywieszonych tam komunikatów, może nawet zamian kilku slow ze studentami. Warto też skorzystać z konkursów, działania CSR, czy dni otwartych, podczas których zawsze jest okazje na rozmowę z wykładowcami i studentami.

Współczesny niejednorodny i wymagający rynek pracy wymaga od osób rozpoczynających swą karierę umiejętności miękkich, organizacji pracy i nierzadko realizowania kilku zadań jednocześnie. Studia są doskonałą okazją do tego, aby przygotować się do przyszłego zawodu. Ci, którzy chcą jedynie zdobyć dyplom, aby lepiej odnaleźć się na rynku pracy, muszą wybrać przede wszystkim między profilem praktycznym a teoretycznym. Dlaczego? Otóż tzw. profil praktyczny to nic innego jak zajęcia prowadzone nie tylko przez nauczycieli akademickich, ale także praktyków z biznesu, co pozwala na łączenie teorii z praktyką. Co więcej, umożliwia wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w czasie studiowania m.in. podczas zajęć terenowych, realizowanych na różne sposoby, w zależności od kierunku studiów. Jeżeli marzysz o karierze międzynarodowej, zwróć uwagę, czy dana uczelnia współpracuje z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Zagraniczne praktyki są doskonałą okazją nie tylko do nabrania pierwszych poważnych doświadczeń zawodowych, ale również do poszerzania sieci kontaktów i zaistnienia na światowym rynku pracy.

Najważniejsze aspekty wyboru uczelni

Kandydaci na studia coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na popularność czy prestiż placówki, ale także na kadrę dydaktyczną, zaplecze technologiczne czy atmosferę. Starając się o przyszłych studentów, uczelnie prześcigają się w prezentowaniu swojej oferty studiów. Łatwo się pogubić w nadmiarze informacji, przeoczyć te najważniejsze i podjąć niewłaściwą decyzję. Dlatego większość przyszłych studentów najczęściej wybiera uczelnie zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Oferta dydaktyczna – program studiów i specjalizacje

Mimo, że uczelnie oferują te same kierunki, to jednak są różnice w programie nauczania. Aby zdecydować, która oferta będzie odpowiednia, trzeba uważnie przejrzeć proponowane przez uczelnię zajęcia pod kątem różnorodności, rozbudowy i zakresu tematycznego, czy wypełniają tylko minimum programowe, czy też obejmują ciekawe zajęcia niedostępne na innych uczelniach, którymi będziemy mogli pochwalić się w przyszłości? Ponadto niezwykle istotny jest wybór specjalizacji – jeśli uczelnia proponuje tylko jedną lub dwie, nie jest to szeroki wybór i może okazać się, że musimy realizować program, który nie jest dla nas w centrum zainteresowania. Na przykład propozycja studiów licencjackich z pedagogiki, zarówno stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, może zawierać następujące specjalizacje: edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, zaś na uzupełniających magisterskich: edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową, pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Takie rozłożenie specjalizacji pozwoli absolwentowi nie tylko zostać specjalistą z interesującej go dziedziny, ale też zbudować swoją karierę naukową w taki sposób, by specjalizacje to wzajemnie się uzupełniały.

Wsparcie w początkach kariery zawodowej

Dobra uczelnia nie zostawia swojego studenta samotnie na rynku pracy, ale udziela mu wszelkich niezbędnych rad i pomocy w stawianiu pierwszych kroków i interesuje się jego losem. Plusem są także dodatkowe szkolenia, seminaria lub warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, zakładania własnej firmy, skutecznego przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i prezentacji własnej osoby.

Zaplecze naukowe uczelni

Oferta ponadprogramowa jest bardzo ważną. Z reguły każda uczelnia ma szereg działających kół studenckich i stowarzyszeń. Można dzięki temu poznać wielu ciekawych ludzi i zdobyć kontakty. Warto też dowiedzieć się o programy wymiany międzynarodowej i możliwości studiowania za granica. Dodatkowym atutem jest też platforma e-learningowa. Ponadto o uczelni świadczy też możliwość nadawania tytułów naukowych doktora, współpraca wykładowców z innymi przedsiębiorstwami lub firmami oraz biblioteki.

Czego można nie brać pod uwagę podczas wyboru studiów?

Są trzy główne aspekty, którymi przyszli studenci nie powinni się przejmować. Przede wszystkim jest to chwilowy trend na rynku. Moda na studiowanie na danym kierunku może utrzymywać się latami. Jednak radzimy, aby to nie był główny powód wyboru studiów. Przyszli studenci powinni zawsze kierować się swoimi chęciami i zainteresowaniami zamiast ulegać presji ze strony mediów czy społeczeństwa. O ile trudno jest przewidzieć, jakie są perspektywy pracy po zdobyciu dyplomu, tak na pewno im więcej studentów na danym kierunku, tym większa później konkurencja i nasycenie rynku.

Koledzy i rodzina mogą również dostarczyć kilku ciekawych informacji i wskazówek, jednak studia to wybór indywidualny. Nikt nie posłuży pomocą podczas zaliczeń kolokwium ani podczas egzaminów. Nauka jest zawsze wysiłkiem indywidualnym i tak tez jesteśmy z tego rozliczani. Najczęstszym błędem jest realizowanie ambicji lub zaspakajanie oczekiwań rodziny. Podążanie za kolegami tez nie jest najlepszym rozwiązaniem. Większość osób wybierze bezpieczne i typowe opcje. Ale nie ma nic złego w złożeniu papierów na arabistykę lub inny egzotyczny kierunek, na którym studiuje tylko garstka studentów.

Pozostają również chwyty marketingowe. Gadżety i promocje uczelni z reguły zawsze przyciągają uwagę. Jednak siła marketingu nie powinna mieć na przyszłych studentów żadnego wpływu. Promocje i oferty nie powinny być powodem wyboru danej uczelni. W końcu studia to inwestycja długoterminowa.


Kategorie: Motywacja