blue laptop

Wymogi edytorskie prac dyplomowych

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia i studiowaną specjalnością. Z tego powodu wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym różnią się w zależności od uczelni, wydziału oraz stopnia kształcenia. Zasady redagowania prac magisterskich i licencjackich Standardy edytorskie Więcej…

writing

Redakcja i korekta tesktu w praktyce

W praktyce wydawniczej kluczowymi pojęciami są korekta i redakcja tekstu. Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne. Używanie ich wymiennie prowadzi do wielu nieporozumień, bo przecież korekta tekstu i redakcja tekstu to są osobne zabiegi, które wymagają innego nakładu Więcej…

books on the shelf

Poprawa i korekta prac magisterskich w praktyce

Korekta pracy magisterskiej na ogół jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i żmudnym. Przed przystąpieniem do poprawy pracy dyplomowej konieczne jest zapoznanie się z tekstem i właściwe jego oszacowanie. Poprawa i korekta nie do końca oznaczają to samo, aczkolwiek niektórzy używają wymiennie oba słowa. Na czym polega poprawa pracy magosterskiej czy licencjackiej? Więcej…