Każdy z nas w pewnym momencie stracił motywacje do nauki. Szkoła wydaje się nudna, a studia są pracochłonne i przytłaczające. Świat nauki interesuje się motywacją od dawna i jest ona bardzo dobrze zbadana. Szereg eksperymentów przeprowadzonych w celu poznania mechanizmów motywujących pozwolił na opracowanie sposób mających na celu zachęcić ludzi do działania. Można śmiało powiedzieć, że mamy nad wszystkim kontrole. Jeżeli nie potrzebujemy motywacji, aby podjadać ulubione przekąski bądź wyjść na spotkanie towarzyskie, to tym bardziej możemy wzbudzić w sobie emocje pożądania, aby poszerzyć wiedze chęć osiągnięcia wyników w nauce.

Jak znaleźć motywację i chęci do nauki?

Tradycyjnie wyróżniamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Literatura jasno precyzuje motywację zewnętrzną jako każdy powód, dla którego wykonujemy pracę, inny niż radość i satysfakcja, jaką moglibyśmy z niej czerpać. Wszystko, co dostajemy w zamian za nasz wysiłek, jest zewnętrznym motywatorem. Nie muszą być to korzyści materialne lub finansowe. Dodatkowe osiągnięcia, lepsza opinia lub trofeum na półce również są zewnętrznym czynnikiem.

Natomiast gdy nasza motywacja pochodzi z nas samych, wtedy sprawa jest prosta. I tak byśmy zrobili swoje nawet bez uznania i korzyści, jakie można by osiągnąć za wykonanie danej pracy. Motywacja wewnętrzna odnosi się do czynności, które wykonujemy dla nich samych i dla własnej satysfakcji. Taka sztuka dla sztuki jak pomalowanie ogrodzenia albo wyjście z psem

Innym spojrzeniem jest motywacja dodatnia i ujemna. O ile dodatnia motywacja może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrza, tak jest spowodowana chęcią sukcesu niezależnie od powodów. Z kolei motywacja ujemna jest najczęściej postawą emocjonalną, taką jak niechęć czy obawa. Można więc ją wykorzystać w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji spowodowanych niezrobieniem czegoś.

Motywacja do nauki nie jest tym samym co motywacja do działania

Uczenie się jest procesem poznawczym, intelektualnym i emocjonalnym. Działanie nie zawsze wiąże się z wysiłkiem umysłowym, do którego potrzebna jest samodyscyplina. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że o ile miałem motywacje i chęci do nauki i ukończenia studiów, tak nie mogłem się zmotywować do pisania pracy dyplomowej. Pisanie pracy dyplomowej jest działaniem. Z definicji nie ma to na celu, tylko edukować, ale również zaprezentować zdobyte umiejętności. Jeżeli komuś zależy na poszerzaniu horyzontów wiedzy i zrozumienia otaczającego świata, to pisanie pracy będzie czysta strata czasu. I ja również miałem bardzo często wrażenie, ze mogłoby się obejść bez pracy dyplomowej. Dlatego ledwo się wyrobiłem z oddaniem w terminie.

Uniwersalny sposób do nabrania motywacji nie istnieje

Mamy zatem rozległą wiedzę na temat motywacji, rozumiemy jej mechanizmy i dzięki rozwojowi psychologi i nauk socjalnych mamy wiele narzędzi, które pozwalają na skuteczne działania i osiąganie celów. Jednak uogólnianie jak zwykle nie przynosi żadnych efektów. Każdy z nas jest na innym etapie życia, w różnej sytuacji i pod wpływem wielu czynników. W danym momencie na konkretną osobę może nie zadziałać żadna motywacja tylko dlatego, że uwaga jest skupiona gdzie indziej.

Dlatego brak motywacji nie zawsze oznacza brak motywacji. Może to być po prostu chwilowe odwrócenie uwagi od spraw akademickich. Jest to normalne i naturalne. Nie samą szkołą człowiek żyje, szczególnie jeśli ma na głowie dom, pracę i rodzinę. Dlatego jest wiele momentów, w których myślimy, że zabrakło nam motywacji, kiedy tak naprawdę potrzebujemy chwili wytchnienia.

Uczenie w warunkach akademickich jest rozłożone na kilka płaszczyzn; praca samodzielna, praca przy grupowych projektach, zajęcia praktyczne. Takie rozłożenie wysiłku wymaga odporności psychicznej i również prowadzi do szybszego zmęczenia.

Różnica między chęcią nauki a motywacją do ukończenia studiów

Kolejną pułapką w poszukiwaniu motywacji jest różnica między chęcią nauki a chęcią zdobycia wykształcenia i kwalifikacji. Jedno co prawda nie przeczy drugiemu, ale również nie idzie ze sobą w parze. Do nauki potrzebne są tylko chęci. Natomiast do osiągnięcia celu, jakim jest dyplom ukończenia studiów, potrzebne są chęci i motywacja.

Studia straciły swoją dawną funkcję i uczelnie wyższe zmieniły przez lata priorytety skupiając się kształceniu wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to temat na zupełnie inna okazje. Ale wciąż studia mogą i powinny służyć jako czas na rozwój osobisty. Studenci, których motywacja są wyższe zarobki w przyszłości, tracą bardzo dużo przez takie podejście. Nie narzucając nikomu swojej woli, można śmiało stwierdzić, że takich studentów jest większość i to właśnie oni najczęściej tracą motywację do działania.

Nie ma lepszych i gorszych powodów do studiowania. Jedynie będą one miały wpływ na przebieg studiów i od nich będzie zależało, jak trudny będzie to czas.

Skąd się bierze motywacja do nauki?

Przede wszystkim motywacja do nauki bierze się z pierwotnych potrzeb. Jeśli nie ma w tobie żądzy zdobywania wiedzy, to musisz skupić swoją uwagę na nauce, gdyż to jest warunek do skończenia studiów.

Jeżeli masz trudności z organizowaniem czasu i ustalaniem priorytetów, możesz mieć trudny okres. Jednak nie jest to motywacja, lecz narzędzia mające na celu podniesienie wydajności. Dlatego krytyczna analiza własnych nawyków i harmonogramu dnia może przynieść wiele korzyści. Najczęściej bowiem okazuje się, że za dużo czasu spędzamy nad czymś, co nie przyczynia się do osiągnięcia postawionego celu. Tym samym można niechcący się zniechęcić.

Otoczenie również ma duży wpływ na nasze wyniki w nauce. Warto dobrać sobie znajomych i przyjaciół, którzy wniosą pasje i trochę dynamiki do naszego życia. Można też podpatrzeć, jak inni spędzają czas i jak radzą sobie z obowiązkami. Z drugiej strony, jeśli nasze otoczenie w większości to ludzie liczący minuty do końca zajęć, to może mieć demoralizujący wpływ. W takiej grupie nie mówi się zbyt wiele o osiągnięciach osobistych i poszerzaniu wiedzy. Za to brak pasji może poszerzyć dystans między studentami. Brak wsparcia i zrozumienia na pewno przełoży się bezpośrednio na trudności w nauce. Jednak samodyscyplina jest niezbędna do wysiłku umysłowego i nie bez powodu ludzie dobierają się w grupy, aby wykorzystać czas najefektywniej.


notes macbook

Jak zmienić promotora pracy dyplomowej?

Promotor ma duży wpływ na przebieg pisania pracy magisterskiej oraz jej obronę. Gdy podejmiesz złą decyzję, ten proces może stać się wyjątkowo długi i uciążliwy.


writing

Opracowanie redakcyjne i korekta tesktu w praktyce

W praktyce wydawniczej kluczowymi pojęciami są korekta i redakcja tekstu. Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne

Kategorie: Motywacja