Nie wiedzieć czemu, studenci zawsze mają wątpliwości czy korekta pracy jest w ogóle potrzebna. I czy jest legalna? Działalność związana z korektą prac jest w pełni legalna. Może ją wykonać zarówno pracownik uczelni, jak i osoba postronna. W gruncie rzeczy znaczenie ma tylko to, aby dana osoba wiedziała, co robi. Gdyby poprawa pracy dyplomowej była nielegalna, to promotor, dokonując korekty prac swoim studentom, również czyniłby to nielegalnie. Wszystkie książki, prace doktorskie, habilitacyjne i publikacje naukowe są redagowane przez zawodowych korektorów. Korektę prac można wykonać samodzielnie lub zlecić innej osobie.

Poprawę pracy warto zlecić osobie trzeciej. Kiedy nie mamy wystarczająco dużo czasu, zwyczajnie nie potrafimy sobie poradzić z poprawą pracy lub gdy kolejne korekty nie dają wystarczającego efektu, w postaci przyjęcia pracy. Oddawanie prac naukowych czy literackich do poprawy osobom trzecim nie tylko nie jest niezgodne z prawem, ale jest wręcz zalecane przez doświadczonych redaktorów. Dokładna korekta tekstu polegająca na wielokrotnym czytaniu pracy w celu wyłapania literówek, błędów stylistycznych i interpunkcyjnych znacząco podwyższa jakość złożonej w dziekanacie pracy, zmniejsza ilość poprawek otrzymywanych od promotora, a tym samym przekłada się na wyższą ocenę na dyplomie studenta.

Rodzaje świadczonych usług pisania i poprawy prac dyplomowych

Korekta prac może przyjmować zróżnicowane formy i obejmować bardzo wiele aspektów. Jedną z najpopularniejszych jej odmian stanowi korekta językowa, polegająca na dokładnym poprawieniu błędów językowych, tj. ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych czy stylistycznych.

Innym typem korekty jest tzw. korekta techniczna, sprowadzająca się najczęściej do formatowania pracy oraz dopasowania jej do konkretnych wymogów uczelni. Obejmuje ona także pracę  nad wizualnym aspektem pracy, na którą składają się m.in.: wydzielenie akapitów, dopasowanie oraz ujednolicenie czcionki, wprowadzenie nagłówków, prawidłowe ustawienie marginesów, sporządzenie (automatyczne) spisu treści bądź bibliografii.

Korekta graficzna obejmuje edytowanie rysunków, wykresów, tabel i schematów. W jej ramach doskonalone są elementy graficzne pracy. Celem opisywanego typu korekty jest nadanie graficznemu aspektowi pracy dyplomowej przejrzystej, czytelnej oraz atrakcyjnej formy.

Korekta merytoryczna jest zawsze najbardziej czasochłonna. Lista możliwych błędów merytorycznych jest nieograniczona, dlatego wskazane jest, aby klient dołączył do zamówienia uwagi promotora. Wskazanie konkretnych braków merytorycznych pozwala na szybszą realizację zamówienia. Merytoryczna poprawa prac dyplomowych obejmuje uzupełnianie luk w tekście, sporządzanie analizy badań oraz wyciąganie z nich wniosków itp.

Zlecając odpłatną poprawę zawsze warto poprosić o dokument z włączoną funkcją śledzenia albo wszystkie poprzednie kopie tekstu. W ten sposób mamy możliwość śledzenia zmian dokonanych w tekście co pomoże nam porównać tekst i uchroni przed byciem ofiarą oszustwa.

Kolejną sytuacją jest współpraca z nadgorliwym promotorem, który w każdym zdaniu widzi błędy. Mało możliwe by student, korzystając przecież z literatury specjalistycznej, całą pracę napisał błędnym stylem. Oddając promotorowi poprawioną pracę, mają Państwo pewność, że czas spędzony na pisaniu nie pójdzie na marne.

Najczęściej trafiają do nas prace, w których trzeba poprawić styl. W takiej sytuacji tekst jest poprawiany przezpolonistę. Studenci, którzy popełniają tak wiele błędów podczas pisania pracy dyplomowej, często nie potrafią samodzielnie jej później poprawić. Dokonując jakiejkolwiek korekty, zawsze zachowujemy poprzednie kopie tekstu aby mieć podgląd wszystkich dokonanych zmian. Korzystając z usług naszego serwisu mają Państwo gwarancję jakości naszych prac.

Kategorie: Opinie