Negatywna recenzja zwykle oznacza odrzucenie artykułu naukowego. Naukowcy i badacze komunikują się ze sobą poprzez publikowanie swoich prac. Dzielą się w ten sposób wynikami i spostrzeżeniami. Środowisko publikacji naukowych działa w systemie wzajemnych recenzji w celu wybrania tylko tych badań naukowych, które spełniają wymagane normy naukowe i logiczne. A więc nasi koledzy po fachu oceniają, czy przedstawiona praca zawiera błędy i czy spełnia wymagane normy.

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji

Dlaczego artykuł naukowy został odrzucony? Skąd się biorą negatywne recenzje i jakie są kryteria odrzucania i dopuszczania do publikacji? Dobra publikacja naukowa też może być odrzucona z wielu przyczyn, co zdarza się nagminnie. Niewielu autorów pamięta o tym, że każdy zgłoszony artykuł do publikacji podlega tym samym zasadom co w każdym procesie wyboru – musi się dobrze zaprezentować i do tego pokonać konkurencję. Zupełnie jak w wyborach Miss Świata.

Każde wydawnictwo posiada procedury recenzowania artykułów naukowych, są one zawsze dostępne i jasno określają, co i jak jest oceniane. Zwykle procedury recenzowania nie różnią się znacząco miedzy sobą, gdyż mają na celu oceny jakości i zgodności ze standardami wydawcy w systemie recenzji peer review. Procedury składają się z oceny formalnej, recenzji merytorycznej i na końcu naukowej dokonywanej przez wybranych recenzentów. Nie tylko recenzenci oceniają zgłoszone prace. Istnieje model recenzowania przez samych redaktorów, w którym główny redaktor czasopisma ocenia i wybiera teksty do publikacji.

Problemy związane z recenzowaniem prac można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Recenzowanie i procedury opiniowania tekstów naukowych narażone są na różne nieprawidłowości i nadużycia, wśród których najczęściej wymieniane są: konflikt interesów, kumoterstwo, nepotyzm, stronniczość na tle sporów instytucjonalnych lub merytorycznych, niedbalstwo i niekompetencja. Działania tego typu podważają rzetelność naukową dzieł, osób i instytucji.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia publikacji naukowych

Prawie wszystkie artykuły naukowe zgłaszane do redakcji zawierają błędy. Są to zarówno błędy gramatyczne, stylistyczne, edytorskie i merytoryczne.

Tłumaczenie na obcy język

W większości przypadków powodem odrzucenia manuskryptu jest niepoprawne tłumaczenie, zwykle na angielski. Tłumaczenie to nie tylko zamiana słów. Pisząc na dany temat warto znać typowe słownictwo i określania, jakie są z tematem związane.

Wybór czasopisma

W gruncie rzeczy jest to najważniejsza decyzja. Bardzo trudno jest wybrać właściwe wydawnictwo, do którego można by zgłosić artykuł naukowy. Każdy wydawca ma swoje wymogi i zakres tematyczny. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wybrać kilka czasopism i kolejno wysyłać zgłoszenia.

Złożony styl

Wielu autorów uważa, że aby napisać dobry artykuł naukowy, trzeba „brzmieć mądrze”. Niestety tak nie jest. Trzeba starannie dobierać słowa i konstruować zdania tak, by czytelnik nie miał trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu.

Ignorowanie recenzji

Wielu naukowców nie wysyła artykułów do dobrych, wysoko-punktowanych czasopism, bo boi się odrzucenia. Jednak nic nie nauczy nas tak dużo jak odrzucenie artykułu (albo proces recenzji trwający latami). Dzięki uwagom recenzentów można dowiedzieć się, co należy poprawić i jakich błędów unikać.

Niejasna metodologia

Rozdział przedstawiający metodologię badań jest najważniejszy i zarazem najtrudniejszy do napisania. Jeśli metody i rama teoretyczna są niejasne albo źle dobrane, wartość naukowa przedstawionych wyników i wniosków spada do zera.

Nieodpowiednie źródła bibliograficzne

Źródła referencji są sprawdzane na zasadzie doboru. Zdarza się, że użyta bibliografia jest niekompletna, nie może zostać odnaleziona lub jest to trudne, nie są cytowane oryginalne źródła oraz referencje internetowe nie są wykazane w poprawny sposób. To wszystko podważa wiarygodność całej pracy.

Nieodpowiednia forma streszczenia

Streszczenie, czyli abstrakt jest bardzo ważny, gdyż w syntetyczny sposób przedstawia, czego dotyczy i co opisuje dany artykuł. Nierzadko też autorzy zgłaszają manuskrypt bez streszczenia, które przecież jest integralną częścią każdej publikacji.

Brak terminologicznej precyzji i/lub konsekwencji

Jaka jest różnica między czynnikiem, procesem i mechanizmem? Konsekwentne używanie terminologii jest bardzo ważne. Najlepszym rozwiązaniem jest zdefiniowanie kluczowego pojęcia na samym początku artykułu i trzymanie się jednego lub dwóch synonimów, ale tak, by było jasne, o czym mowa.

Postęp nauki i technologii powoduje, że coraz trudniej jest osiągnąć naukowy sukces. Jak poradzić sobie z odrzuceniem artykuły naukowego zgłoszonego do publikacji? Co autorzy mogą zrobić, by poprawić szanse manuskryptu na przyjęcie w następnym podejściu? Piękno naukowego języka da się pogodzić z jego precyzją. Zapraszamy do przeczytania naszego wpisu, w którym przedstawiamy kilka zasad planowania artykułu naukowego.


notebook

Formatowanie pracy dyplomowej i magisterskiej – praktyczne wskazówki

Nie tylko treść merytoryczna ma wpływ na wizerunek pracy naukowej czy magisterskiej. Forma i estetyka są równie ważne, dlatego należy zwrócić uwagę na formatowanie i redagowanie pracy.


writing

Opracowanie redakcyjne i korekta tesktu w praktyce

W praktyce wydawniczej kluczowymi pojęciami są korekta i redakcja tekstu. Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne.