Pisanie prac magisterskich i dyplomowych – administracja

Administracja to kierunek studiów, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Studia na kierunku Administracja dają przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w szczególności w urzędach administracji rządowej i samorządowej, agencjach i funduszach, ale także u prywatnych przedsiębiorców w zakresie obsługi działalności gospodarczej związanej z obowiązkami publicznoprawnymi i kontaktami z administracją publiczną. Studiując administrację zdobywa się szeroką wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają na podjęcie interesującej i dobrze opłacanej pracy w sektorze państwowym, jak i prywatnym.

Administracja jako kierunek studiów

Czym właściwie są studia administracyjne? Czego uczą, w jakim celu i co można dzięki nim osiągnąć? Kształcenie na kierunkach administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje przydatne do poruszania się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, stosowania prawa w dziedzinie administracji, wykorzystywania technologii informatycznych oraz narzędzi internetowych niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnianiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Studiując administrację zdobywa się wiedzę między innymi z zakresu zarządzania publicznego, funkcjonowania instytucji publicznych, prawa, zamówień publicznych i budżetowania. Studia z administracji uczą jednocześnie samodzielności i pracy zespołowej, a to przydaje się w każdym miejscu pracy. Podczas studiów studenci uczą się jak opracowywać projekty zadań organizacyjnych, jak tworzyć regulaminy, zapytania przetargowe, jak kierować zespołem ludzi, a przede wszystkim jak działać w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Przykładowe specjalności w ramach kierunku administracyjnego:

administracja ochrony środowiska
administracja gospodarcza
administracja samorządowa
zarządzanie kadrami administracji
administracja międzynarodowa
administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
zarządzanie w administracji
prawo i administracja UE
administracja gospodarką turystyczną
zarządzanie informacją w administracji publicznej

administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
finanse obszaru publicznego
finanse publiczne
ochrona środowiska – środowisko regulacyjne
polityka administracyjna
specjalizacja europejska
administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
administrowanie firmą
administracja podatkowa
integracja europejska
administracja publiczna

Nie czekajNapisz do nas już dziś!

Prace licencjackie i prace magisterskie z administracji wymagają sporego zaangażowania oraz wiedzy. Napisanie i stworzenie takich prac może zająć wiele czasu z wielu powodów. Przede wszystkim merytoryczne podstawy z muszą zostać połączone z umiejętnością tworzenia czytelnych i łatwych w odbiorze treści. Do niedawna wystarczyło połączyć kilka ustaw z mało wymagającym tematem, aby mieć pracę typową z administracji. Najczęściej był to zlepek zmian i aktualizacji z komentarzem autora, a więc większość prac mówiła o tym samym. Teraz głównie ze względu na Jednolity System Antyplagiatowy pisanie prac zaliczeniowych z administracji jest utrudnione. Raport JSA pokaże dokładnie ustawy, na których opiera się praca magisterska czy licencjacka i od promotora zależy, czy te fragmenty będą uwzględnione. Pozostaje zatem pytanie, kto ma pomysł jak napisać własnymi słowami akty prawne?

Praca licencjacka z administracji, a stosowanie aktów prawnych

Pisząc pracę licencjacką z administracji, należy powolywać się na akty prawne, ale w jak najmniejszym stopniu. Minęły już czasy przepisywania obszernych fragmentów ustaw lub rozporządzeń. Zamiast tego najlepszym rozwiązaniem jest opis i analiza jakiegoś zjawiska. Typowym, flagowym przykładem jest wpływ bezrobocia na rodzinę. Ale oczywiście, istnieje więcej takich tematów.

Zobacz też:

laughing kid holding book

Nie daj się oszukać przy zamawianiu pracy dyplomowej

Niestety nie da się wyeliminować oszustów. Są wszędzie i branża pomocy w pisaniu dla studentów nie jest wyjątkiem


woman

Konkluzja i zakończenie w pracy dyplomowej i magisterskiej

Ostatnim rozdziałem pracy magisterskiej jest zwykle „Konkluzja”, która zawiera wnioski i jest typowa dla prac badawczych.

Kierunki

Finanse

Zarządzanie

Marketing

Farmacja

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Bankowość

Chcesz napisać dobrą pracę z administracji?
– Odpowiemy w ciągu 24 godzin!
– Oferujemy pisanie wzorców prac dyplomowych 
– Pomoc w doborze bibliografii
– Pomoc w wyborze tematu
– Redakcja i korekta tekstu