Pisanie prac magisterskich i dyplomowych – finanse

Finanse to bardzo rozwojowy kierunek studiów, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Szeroka oferta uczelni państwowych i prywatnych obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Nauki o finanse są wąsko wyspecjalizowane i bazują na naukach ścisłych. Studia na kierunku finansowym to przede wszystkim matematyka, statystyka, logika i rachunek prawdopodobieństwa. Kandydat powinien mieć zatem już na wstępie dość sprecyzowane oczekiwania dotyczące swojej przyszłej pracy i zagadnień, jakie w związku z tym chciałby poznać podczas studiów.

Studia na kierunku finansów i rachunkowości pozwalają na podjęcie pracy w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Studiując finanse, zdobywa się szeroką wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają na podjęcie interesującej i dobrze opłacanej pracy w sektorze państwowym, jak i prywatnym.

Finanse jako kierunek studiów

Finanse to jeden z najpopularniejszych kierunków ekonomicznych obok rachunkowości czy bankowości. Dość często jest to też specjalność na studiach ekonomicznych połączona z innymi kierunkami lub specjalizacjami. Chociaż nie należy do łatwych, zainteresowanie finansami jest ciągle takie same od kilku lat.

Nie czekajNapisz do nas już dziś!

Każda uczelnia ekonomiczna, zarówno państwowa jak i prywatna, ma w swojej ofercie studia w zakresie finansów. Finanse można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). W zależności od wydziału, na którym jest prowadzona ta specjalność, na studiach wykładane są przedmioty związane z ekonomią i gospodarką, m.in. geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, statystyka, socjologia, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej. Obowiązkowe także są zajęcia z języków obcych i pisanie prac różnego rodzaju. Studia te, tak jak większość studiów w Polsce, są dwuetapowe. Po trzyletnich studiach zawodowych następuje wybór specjalizacji w obrębie bankowości i pisanie pracy dyplomowej.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania finansami, prowadzenia własnej działalności lub pracy w działach księgowości czy instytucjach bankowych. Od kandydatów na studia wymagana jest umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania poprawnych wniosków – dużo operacji finansowych dzieje się na liczbach, dlatego też wymagana jest znajomość matematyki i statystyki. Dlatego finanse tak świetnie się łączą z pokrewnymi dziedzinami: finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, analiza rynków finansowych, audyt i kontrola finansowa, czy analityka finansowa.

Przykładowe przedmioty ogólne to: mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria, statystyka, prawo, matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse prywatne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, prawo finansowe, rachunek kosztów, standard sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wiedza zdobyta na studiach pozwala na swobodne poruszanie się po świecie finansów i zrozumienie mechanizmu działania gospodarki rynkowej. Ponadto student tych studiów zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i różnych instytucji finansowych.

Nie czekajNapisz do nas już dziś!

Wybór specjalizacji, seminarium i praca licencjacka są przewidziane na trzeci rok studiów zawodowych. Do wyboru na tym kierunku jest kilka ciekawych specjalności, np. bankowość, doradztwo podatkowe, finanse i administracja publiczna, finanse w Unii Europejskiej, projektowanie i finansowanie ochrony środowiska, rewizja finansowa, ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że dobra specjalizacja to szansa na atrakcyjną i dobrze płatną pracę w przyszłości. Ponadto każdy student musi odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwie, banku, instytucjach budżetowych czy organach skarbowych.

Jedną z nowych specjalności jest informatyka w finansach i rachunkowości – przeznaczona dla osób zainteresowanych tworzeniem i wykorzystywaniem informatycznych systemów finansowych, które wykorzystuje się w modelowaniu i analizie zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Na tej specjalności wykładane są takie przedmioty jak technologie informatyczne na rynku kapitałowym, ryzyko w instytucjach finansowych, analiza ekonomiczna instytucji finansowych.

Dobrze przygotowana praca magisterska daje studentowi więcej możliwości podjęcia pracy w bankowości czy finansach. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych. Bardzo często studenci wybierają karierę doradcy finansowego lub kredytowego. Pracę można podjąć na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości, audytora, analityka finansowego czy doradcy podatkowego w różnego rodzaju firmach doradczych oraz funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich, a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw.

Ponadto zawsze można podnieść lub zmienić kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach, np. kurs księgowości lub kadry i płace lub podjąć studia podyplomowe.

Zobacz też:

blue laptop

Wymogi edytorskie prac dyplomowych

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia i studiowaną specjalnością.


writing

Opracowanie redakcyjne i korekta tesktu w praktyce

Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne.

Kierunki

Administracja

Zarządzanie

Marketing

Farmacja

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Bankowość

Chcesz napisać dobrą pracę z finansów?
– Odpowiemy w ciągu 24 godzin!
– Oferujemy pisanie wzorców prac dyplomowych 
– Pomoc w doborze bibliografii
– Pomoc w wyborze tematu
– Redakcja i korekta tekstu