Pisanie prac magisterskich – marketing

Istnieje bardzo dużo definicji marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: “jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.” Ponadto istnieje menadżerska definicja marketingu, według której wszystkie prowadzone działania w firmie mają na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów albo usług.

Marketing to bardzo rozwojowy kierunek studiów

Studia na kierunku marketingu są oferowane zarówno przez uczelnie prywatne, jak i państwowe. Mimo tego, że na rynku jest wielu specjalistów w tej dziedzinie, wciąż jest zapotrzebowanie na marketingowców. Dlatego marketing jako kierunek studiów cieszy się niesłabnącą popularnością.

W nieodłącznej parze z marketingiem zawsze idzie zarządzanie dlatego oba kierunki najczęściej się łączy w jedną ofertę. Są też uczelnie, które oferują te dwa obszary jako oddzielne kierunku studiów. Wiedza zdobyta na tych studiach umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem lub marketingiem.

Trzeba pamiętać, że marketing to nie jest to samo co reklama. Reklama jest narzędziem, popularnie nazywanym „dźwignią handlu” i absolwenci studiów o kierunku marketingowym są wyposażani w wiedzę i umiejętności z przeprowadzania kampanii promocyjnych, tworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami, kreowania wizerunku organizacji, zarządzania komunikacją wewnątrz firmy oraz analizowania skuteczności i efektywności programów komunikacji marketingowej.

Nie czekajNapisz do nas już dziś!

Jednak studia na kierunku marketingowym to nie tylko zasady tworzenia kampanii reklamowych. To także zarządzanie marketingiem, międzynarodowe prawo handlowe, prawo podatkowe, badania rynku i profilu konsumenta, bankowość, ekonomika i polityka ekonomiczna, marketing i komunikacja w biznesie, zarządzanie finansami, zarządzanie i etyka w biznesie, mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, wstęp do informatyki, statystyka, ekonometria i badania operacyjne, teoria organizacji i zarządzania, rachunkowość finansowa, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw. A więc wszystko to, co pozwoli na skuteczniejsze działanie i podjecie lepszej decyzji. Studia na kierunku marketingu są kombinacja wiedzy z psychologii, socjologii, filozofii i finansów.

Studia z zakresu marketingu prowadzone są w systemie 2+3, czyli studia licencjackie, a po nich studia magisterskie. Pisanie prac odbywa się na każdym z etapów. Trzyletnie studia zawodowe i praca licencjacka przygotowują do podjęcia zawodu na stanowisku np. młodszego specjalisty ds. zarządzania lub marketingu. Praca magisterska napisana na studiach drugiego stopnia pozwala na szukanie pracy na stanowiskach wyższego szczebla, takie jak straszy specjalista, menedżer, kierownik działu – pod warunkiem, że mamy predyspozycje do zarządzania ludźmi. Prezentujemy przykładowe tematy prac z marketingu.

Zobacz też:

laughing kid holding book

Nie daj się oszukać przy zamawianiu pracy dyplomowej

Niestety nie da się wyeliminować oszustów. Są wszędzie i branża pomocy w pisaniu dla studentów nie jest wyjątkiem. W sieci można znaleźć mnóstwo nieuczciwych ofert pisania i korekty prac.


font

Skróty i skrótowce

Skrót to niesamodzielna cząstka wyrazu będąca znakiem, symbolem pełnego słowa lub wyrażenia, powstała poprzez odcięcie kilku ostatnich liter wyrazu lub odjęcie ich ze środka.

Kierunki

Administracja

Zarządzanie

Finanse

Farmacja

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Bankowość

Chcesz napisać dobrą pracę z marketingu?
– Odpowiemy w ciągu 24 godzin!
– Oferujemy pisanie wzorców prac dyplomowych 
– Pomoc w doborze bibliografii
– Pomoc w wyborze tematu
– Redakcja i korekta tekstu