Pisanie prac magisterskich – farmacja

Pisanie pracy magisterskiej z farmacji to nie lada wyczyn. Farmacja jest trudna i rozległą dziedzina wiedzy, dlatego pisanie pracy zaliczeniowej wiąże się z wieloma trudnościami. Podczas pisania pracy licencjackiej i magisterskiej obowiązują przepisy prawa takie same jak przy tworzeniu jakiejkolwiek publikacji. Studenci przede wszystkim powinni wybrać odpowiedni temat, który będzie obszernej opisany w literaturze.

Farmacja to bardzo wąska dziedzina wiedzy

Farmacja to bardzo wąska dziedzina nauki obejmująca wiedzę o lekach. Wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych, a samo słowo „farmacja” pochodzi z greckiego phármakon i oznacza „środek magiczny”. Nauki farmaceutyczne, oprócz dyscyplin ściśle związanych z lekami (jak chemia leków czy farmakognozja) obejmują wiele dziedzin pokrewnych, związanych ze środowiskiem i jego wpływem na zdrowie człowieka: toksykologię i chemię toksykologiczną czy bromatologię. Farmacja to zatem bardzo szerokie pojęcie obejmujące wszystkie inne dziedziny, które mogą mieć jakikolwiek wkład do zrozumienia jak powstają i działają leki.

Farmacja ma bardzo duży związek z medycyną. W końcu obie dyscypliny mają wspólne korzenie i wywodzą się z jednego zarysu historycznego. Studia na kierunku farmacja są bardzo ściśle powiązane z medycyną. Chodzi tu nie tylko o przedmiot nauki, ale także stronę instytucjonalną nauki. Kształcenie farmaceutów odbywa się w ramach struktur kształcenia medycznego. Studenci farmacji poznają różnego rodzaju leki i ich działanie. Dzięki pracy laboratoryjnej nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w sposób zgodny ze sztuką farmaceutyczną przygotowywać samodzielnie różnego rodzaju leki.

Farmacja jako kierunek studiów

Farmacja to jeden z najtrudniejszych kierunków ze względu na multidyscyplinarny charakter.

Przyszli farmaceuci uczą się przedmiotów zarówno ogólnych jak: chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna, farmacja fizyczna, botanika, fizjologia i anatomia człowieka, biochemia ogólna, jak również specjalistycznych (np. chemia leków, farmakognozja, technologia postaci leku, farmakoterapia, opieka farmaceutyczna). Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z produktami leczniczymi oraz ich stosowaniem.

Nie czekajNapisz do nas już dziś!

We wszystkich uczelniach, które oferują studia na kierunku farmaceutycznym, dba się o poziom kształcenia i zajęcia praktyczne. Dlatego studenci farmacji są tak świetnie przygotowani do swojego zawodu.

Co wziąć pod uwagę przed wyborem studiów farmaceutycznych?

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności. Dlatego przede wszystkim liczą się zainteresowania naukowe i dobrą pamięć: farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał z zakresu budowy chemicznej i działania leków. W aptece czy w firmie przydaje się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, operatywność i zainteresowania menedżerskie. Osoba pracująca na stanowisku przedstawiciela handlowego powinna być dyspozycyjna i przejawiać inicjatywę. Kolejna istotna kwestia to kontakt z substancjami chemicznymi. Nie rzadko są one wybuchowe lub toksyczne. Powodują reakcje alergiczne, oparzenia lub niektóre choroby, dlatego kandydaci na studia farmaceutyczne nie mogą być wrażliwi lub uczuleni na związki chemiczne.

Zobacz też:

young student thinking

Czym się kierować przy wyborze uczelni?

Przyszli studenci zwykle zaczynają od wyboru kierunku, na którym chcą studiować, a dopiero później wybierają uczelnie.


ebook icon

Jak cytować źródła internetowe?

W internecie można znaleźć bardzo dużo ciekawych i wartościowych treści. Przykładem są strony rządowe lub firmowe, na których nierzadko udostępniane są jakieś specyficzne informacje.

Kierunki

Administracja

Zarządzanie

Marketing

Finanse

Pedagogika

Prawo

Socjologia

Turystyka

Bankowość

Chcesz napisać dobrą pracę z farmacji?
– Odpowiemy w ciągu 24 godzin!
– Oferujemy pisanie wzorców prac dyplomowych 
– Pomoc w doborze bibliografii
– Pomoc w wyborze tematu
– Redakcja i korekta tekstu