Mamy w swojej ofercie pomoc w pisaniu prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. Dla naszego zespołu nie ma pracy niemożliwej do napisania. Podstawowym warunkiem działalności tego serwisu jest profesjonalizm. Nad Państwa zleceniami pracujemy zespołowo ponieważ pisanie pracy dyplomowej jest zadaniem wielowymiarowym. Bierzemy pod uwagę kwestie szaty graficznej, edycji tekstu, korekty stylistycznej i merytorycznej. Nasze usługi są kompleksowe i dzięki temu nie muszą się Państwo kontaktować się z różnymi specjalistami, gdyż to my pośredniczymy i organizujemy ich pracę.

W zakresie naszych usług znajduje się też pisanie opracowań badawczych. Niezależnie jednak od rodzaju tekstu naukowego, zawsze formułujemy metodologię badawczą. Tym samym we wstępie do tekstu lub w osobnym rozdziale metodologicznym, określany jest przedmiot, cel pracy, problemy i hipotezy badawcze oraz opisana jest metoda badawcza. Oznacza to w najprostszym ujęciu określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego rodzaju problemu naukowego.

Kierunki i dziedziny naukowe

Są to tylko przykładowe, najczęściej powtarzające się dziedziny wiedzy, o które Państwo pytają, ale  jesteśmy w stanie zaoferować pisanie prac również z innych, bardziej specjalistycznych obszarów takich jak: geologia, historia sztuki, historia literatury, czy astronomia. Nasze opracowania w każdym przypadku mają charakter autorski i charakteryzują się najwyższą jakością merytoryczną. Jeśli masz problem z napisaniem pracy – napisz do nas!!

 • administracja
 • analityka medyczna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo żywności
 • bioinżynieria zwierząt (prace zaliczeniowe)
 • biologia (bez prowadzenia badań)
 • biotechnologia (prace zaliczeniowe)
 • chemia
 • chemia analityczna
 • dietetyka (bez prowadzenia badań)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • etnografia
 • farmacja
 • finanse
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • kierunek lekarski (prace zaliczeniowe)
 • kierunek lekarsko-stomatologiczny (prace zaliczeniowe)
 • marketing
 • nauki o rodzinie
 • nauki polityczne
 • pedagogika
 • politologia
 • położnictwo (bez prowadzenia badań)
 • prawo
 • prawo kanoniczne
 • psychologia (bez prowadzenia badań)
 • rachunkowość
 • socjologia (bez prowadzenia badań)
 • sport
 • stosunki międzynarodowe
 • technologia żywności i żywienie człowieka (prace zaliczeniowe)
 • teologia
 • weterynaria (prace zaliczeniowe)
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie (studia wojskowe)
 • zarządzanie państwem
 • zdrowie publiczne
 • zootechnika (bez prowadzenia badań)

Pisanie pracy dyplomowej powstaje etapami

Etap pierwszy jest bazowym albo wyjściowym, co wynika z charakteru podejmowanych zadań. Przed przystąpieniem do merytorycznych zadań student musi dokonać wyboru promotora, co jest jedną z najważniejszych decyzji, albowiem niesie ona za sobą wiele skutków merytorycznych i może się odbić na kondycji psychicznej i satysfakcji dyplomanta. Jeśli student myśli tylko o tym żeby zaliczyć, wtedy tym bardziej powinien skupić się na cechach osobowości promotora. Od tego zależy to, jak się później potoczy pisanie projektu.

Napisz do nas już dziś!

W pierwszym etapie formułowane są pytania naukowe i odpowiednie sprecyzowanie problemu. Najważniejszym postulatem każdej pracy naukowej jest jednoznaczne określenie zagadnienia, które będzie przedmiotem prowadzonych badań. Tutaj ważny jest też wybór tematu bo z jednego tematu możliwe jest wyprowadzenie kilku pytań badawczych. Wtedy warto jasno określić zakres pracy, gdyż na tej podstawie jest konstruowany plan pracy, czyli tworzy się podział treści.

Na drugim należy rozwiązać problem naukowy poprzez wykorzystanie właściwych metod badań. Jeszcze przed dokonaniem roboczych metod konieczne jest jasne określenie założeń badawczych. Na tym etapie powinno się ograniczyć wyłącznie do przeprowadzenia badań, które są niezbędne, aby odpowiedzieć na postawione w pracy pytania. W przypadku pracy teoretycznej należ wykorzystać zebrana literaturę. Dużym bledem badawczym jest zmiana czegokolwiek. Ścisłe trzymanie się tematu jest kluczem, które otwiera wiele drzwi. Odbieganie od głównej myśli sprawi, że zbyt mocno zostaną rozbudowane partie, które nie mają zbyt wiele wspólnego z celem pracy.

Trzeci etap to dyskusja i konkluzja. To jest najważniejsza część i zarazem najtrudniejsza. Należy bowiem odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Otóż został włożony ogromny wysiłek by udowodnić jedną tezę lub twierdzenie, więc pytanie nasuwa się samoistnie – co z tego? Cała praca będzie bezwartościowa, jeśli nic nie udowadnia i nie jest podstawą do dalszych badań. Ważne jest, by wykazać wszystkie walory jakie się tyczą danego zagadnienie i przedstawić praktyczne potencjalne użycie lub wykorzystanie udowodnionych faktów. Na tym etapie dokonuje się również poprawek i redaguje cały tekst.

Wybór tematu pracy dyplomowej

Stworzenie pracy dyplomowej wiąże się z przygotowaniem dzieła, które nawiązuje do kierunku studiów – przybliża, opisuje lub nawet rozwiązuje problem z danej dyscypliny. Prace magisterskie i licencjackie powinny cechować się stosunkowo wąskim, szczegółowym i konkretnym tematem. Prace o zbyt ogólnym i szeroko zakreślonym temacie najczęściej zakończone są niepowodzeniem, gdyż okazuje się, że praca jest płytka, powierzchowna i zbyt ogólnikowa.

Temat należy skonsultować i starannie przemyśleć, gdyż późniejsze zmiany zarówno w temacie jak i początkowej koncepcji są kłopotliwe i czasochłonne. Jeszcze przed zabraniem się za pisanie prac dyplomowych studenci mający jakiekolwiek wątpliwości powinni zwrócić się o radę, albo pomoc do starszych studentów, rodziców, albo wykładowców akademickich, którym ufają.

Pełna współpraca podczas pisania prac zaliczeniowych

Na Państwa zlecenie możemy napisać całość lub opracować tylko poszczególne rozdziały pracy, z którymi z pewnych względów nie mogą sobie Państwo poradzić, bądź na przygotowanie których nie mogą znaleźć Państwo czasu. Dla przykładu mogą poprosić nas Państwo o przygotowanie tylko części teoretycznych, stanowiących punkt wyjścia dla zrealizowanych przez Państwa badań, lub o napisanie części badawczej, korespondującej z przekazanym nam tekstem teoretycznym. Na Państwa życzenie możemy też dokonać analizy zebranych w tym zakresie danych.

Napisz do nas już dziś!