library

Pisanie pracy licencjackiej krok po kroku – praktyczne porady

Praca licencjacka czy dyplomowa nie napisze się sama. Dlatego warto się przygotować i mieć plan pisania pracy zaliczeniowej. W nim będą zawarte krok po kroku etapy pisania. Warto też pamiętać, że pisanie pracy jest czasochłonnym procesem. I nie jest prawda, że studenci, którzy interesują się danym tematem, swoja prace licencjacka […]

girl reading

Jak znaleźć motywację do nauki?

Każdy z nas w pewnym momencie stracił motywacje do nauki. Szkoła wydaje się nudna, a studia są pracochłonne i przytłaczające. Świat nauki interesuje się motywacją od dawna i jest ona bardzo dobrze zbadana. Szereg eksperymentów przeprowadzonych w celu poznania mechanizmów motywujących pozwolił na opracowanie sposób mających na celu zachęcić ludzi […]

magnifying glass

Przegląd literatury pracy magisterskiej

Rozdział teoretyczny pracy dyplomowej opiera się na przeglądzie literatury. Przegląd literatury przede wszystkim ma za zadanie wyjaśnić temat oraz przedstawić obecny stan wiedzy. Praca naukowa, za wyjątkiem stopnia licencjata albo inżyniera, wnosi coś nowego. Postęp wiedzy następuje na podbudowie istniejących metod, analiz, konceptów czy trendów. Widać to dokładnie szczególnie w […]

young student thinking

Czym się kierować przy wyborze uczelni?

Przyszli studenci zwykle zaczynają od wyboru kierunku, na którym chcą studiować, a dopiero później wybierają uczelnie. Czy jest to dobre podejście? Może właśnie powinno być odwrotnie? Biorąc pod uwagę, że to wybór dokonywany najczęściej przez młodą osobę w momencie, w którym ważą się losy przyszłej kariery, zapewne ma ono swoje […]

blue laptop

Wymogi edytorskie prac dyplomowych

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z kierunkiem kształcenia i studiowaną specjalnością. Z tego powodu wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym różnią się w zależności od uczelni, wydziału oraz stopnia kształcenia. Zasady redagowania prac magisterskich i licencjackich Standardy edytorskie […]

writing

Redakcja i korekta tesktu w praktyce

W praktyce wydawniczej kluczowymi pojęciami są korekta i redakcja tekstu. Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne. Używanie ich wymiennie prowadzi do wielu nieporozumień, bo przecież korekta tekstu i redakcja tekstu to są osobne zabiegi, które wymagają innego nakładu […]

font

Skróty i skrótowce

Skróty występowały w najstarszych zabytkach piśmiennictwa. W inskrypcjach nagrobnych i na starożytnych tabliczkach kamiennych spotyka się na przykład jednoliterowe symbole wyrazów, wśród których skrót wyrażony literą „a” miał sto pięćdziesiąt dwa odpowiedniki wyrazowe, a „c” dwieście pięćdziesiąt dziewięć, łącznie zaś skróceń łacińskich opisano dotychczas kilka tysięcy. Sprowadzanie pewnych wyrazów i wyrażeń […]

ebook icon

Jak cytować źródła internetowe?

W internecie można znaleźć bardzo dużo ciekawych i wartościowych treści. Przykładem są strony rządowe lub firmowe, na których nierzadko udostępniane są jakieś specyficzne informacje. Istnieją też strony, których lepiej nie dodawać do bibliografii, jak chociażby Wikipedia. Jednak takie strony pomagają w zrozumieniu tematu oraz są dobrym źródłem informacji i referencji. […]

laptop desktop frustrated man

Jak zmotywować się do pisania pracy dyplomowej?

Pisanie pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej to taka sama zmora dla każdego studenta, tylko w różnej skali. Wszystkim chyba zdarza się, że robimy coś na ostatnią chwilę, prawda? Pisanie pracy zaliczeniowej nie powinno należeć do jednej z tych rzeczy. Jej pisanie wymaga od nas większej motywacji i poświęcenia. Jak się […]

woman question marks

Jak wybrać temat pracy dyplomowej?

Wybór odpowiedniego tematu pracy magisterskiej to bezsprzecznie najważniejszą decyzja związana z jej pisaniem. Od tematu właśnie będzie zależał cały proces pisania i przygotowania materiałów. Jeśli zdarzyło Ci się spędzać długie godziny na szukaniu tematu pracy magisterskiej, to dlatego, że nic Cię nie interesowało i nie miałeś pomysłu na dalszą naukę. […]