books on the shelf

Poprawa i korekta prac magisterskich w praktyce

Korekta pracy magisterskiej na ogół jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i żmudnym. Przed przystąpieniem do poprawy pracy dyplomowej konieczne jest zapoznanie się z tekstem i właściwe jego oszacowanie. Poprawa i korekta nie do końca oznaczają to samo, aczkolwiek niektórzy używają wymiennie oba słowa. Na czym polega poprawa pracy magosterskiej czy licencjackiej? Więcej…