Funkcją artykułu naukowego jest przekazanie wiedzy. Dlatego wybór czasopisma naukowego jest bez wątpienia najważniejszą i zarazem najtrudniejszą decyzją. Od tego bowiem zależy, kto przeczyta nasz artykuł i jaki wpływ nasze badania będą miały na przyszły rozwój naszej dziedziny.

Rozumiejąc wymogi czasopism i oczekiwania naukowców chcących podzielić się swoimi osiągnięciami, oferujemy Państwu usługę, dzięki której będzie można podjąć właściwa decyzje co do wyboru czasopisma. Zamawiając rekomendacje czasopism naukowych, otrzymają Państwo wykaz pozycji spełniających wymogi publikacji danego artykułu. Nasz raport jest generowany w ciągu 5 dni i zawiera takie informacje jak:

 • Zakres publikacji i dziedziny naukowe
 • Wskaźnik IF i jego wartość
 • Indeksowanie w bazach danych
 • 3 podobne tematycznie artykuły już opublikowane przez dane wydawnictwo
 • Krótkie uzasadnienie wyboru
 • Koszty publikacji i opcje Open Access

Jeśli czasopisma nie ma na liście MNiSW bądź publikacja w wydawnictwach zawartych na tej liście nie jest wymagana, nasza oferta wtedy dodatkowo zawiera:

 • informacje o potencjalnym drapieżnym wydawcy
 • opinie i ewentualne ostrzeżenia
 • weryfikację publikacji i ocenę wartości merytorycznej
 • ocenę jakości działalności naukowej

Naszym zadaniem jest przygotowanie listy wydawnictw oferujących maksymalny zasięg publikacji i spełniających Państwa wymogi. Składając zlecenie, proszę pamiętać o dostarczeniu jak najwięcej informacji, gdyż nasz raport będzie generowany na ich podstawie. Przede wszystkim należy zaznaczyć:

 • Czy IF jest wymagany
 • Preferowaną dziedzinę naukową
 • Wymagane indeksy takie jak SCIE, AHCI, SSCI

Czas realizacji: 5 dni
Cena: 200 zł

Jeśli są Państwo zainteresowani nieoficjalną recenzją, zapraszamy do zapoznania się z naszą osobną ofertą.