Korekta i przygotowanie artykuły naukowego do publikacji

Publikowanie lat badań jako artykułu w czasopismach międzynarodowych zawsze było obowiązkiem dla badaczy z całego świata. Powszechnie wiadomo, że sam proces publikowania jest bardzo rygorystyczny i dla wielu autorów może być zniechęcającym zadaniem. Do tego nieprzestrzeganie różnych wytycznych i wymogów stawianych przez czasopisma może skutkować całkowitym odrzuceniem aplikacji. Trzeba też zaznaczyć, że liczba artykułów przyjętych do publikacji jest bardzo mała w porównaniu z ilością odrzuconych manuskryptów. Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych powodów odrzucenia manuskryptu:

  • Manuskrypt nie pasuje tematycznie do czasopisma.
  • Rękopis jest niekompletny; brakuje w nim podstaw takich jak: tytuł, autorzy, powiązania, słowa kluczowe, tekst główny, referencje oraz spis wszystkich tabel i rycin.
  • Język i gramatyka wymagają poprawy.
  • Liczby nie są kompletne lub wyliczenia nie są wystarczająco jasne.
  • Referencje są niepełne lub bardzo stare.
  • W manuskrypcie wykryto plagiat.
  • Artykuł zawiera wnioski, których nie da się wyciągnąć na podstawie jego treści.

Manuskrypt powinien imponować redaktorom, zanim zostanie przedstawiony do właściwej recenzji w przyzwoitym lub popularnym czasopiśmie. Dlatego mądrze jest uzyskać pomoc, jaka oferują serwisy specjalizujące się we wsparciu wydawniczym.

Serwis Dysertacje.pl oferuje profesjonalne usługi wsparcia publikacji dla autorów dokumentów akademickich, naukowych i medycznych. Dokument badawczy musi zostać opublikowany, aby stał się częścią zasobu wiedzy w dziedzinie badań. Tylko wtedy, gdy zostanie opublikowany, artykuł można uznać za autentyczny w środowisku naukowym. Cały proces przygotowania tekstu do publikacji wymaga tyle samo pracy, czasu i wysiłku co jego napisanie.

Bezpośrednia współpraca z naszymi klientami na wszystkich etapach procesu publikacji jest gwarancją sukcesu. Oceniamy każdy artykuł i przedstawiamy konstruktywne komentarze, dzięki czemu każdy manuskrypt jest ulepszony przed przesłaniem go do wybranego czasopisma. Przydzielamy również ekspertów dla każdej dziedziny w zależności od artykułu. Nasze usługi są kompleksowe, co znaczy, że cały proces bierzemy na siebie i monitorujemy go aż do końca. Ostatnim etapem jest monitorowanie procesu recenzji przez samo wydawnictwo, do którego artykuł został zgłoszony. Nanosimy również poprawki i zmiany, jeśli są takie wymogi ze strony redakcji czasopisma.