W internecie można znaleźć bardzo dużo ciekawych i wartościowych treści. Przykładem są strony rządowe lub firmowe, na których nierzadko udostępniane są jakieś specyficzne informacje. Istnieją też strony, których lepiej nie dodawać do bibliografii, jak chociażby Wikipedia. Jednak takie strony pomagają w zrozumieniu tematu oraz są dobrym źródłem informacji i referencji.

W przypadku źródła drukowanego, które zostało zeskanowane i kopia jest dostępna w internecie, należy podać przypis standardowy tak, jakbyśmy odwoływali się do wersji papierowej.

Cytowanie i przypisy dotyczące źródeł internetowych wymagają podawania dwóch dodatkowych informacji: adresu dostępu oraz daty dostępu. Na przykład:

S. Judycki, Zagadka naturalizmu, http://www.kul.pl/files/108/Zagadkanaturalizmu.pdf (dostęp: 1.09.2012)

Cytowanie i przypisy w systemie Modern Language Association MLA

  • Autor i/lub edytor; najpierw nazwiska
  • „Tytuł artykuły w cudzysłowie”
  • Tytuł strony, projektu lub książki (kursywa)
  • Wersje jeśli są dostępne (edycji, rewizji, data publikacji, numer publikacji ISBN, ISSN itp.
  • Informacje o wydawcy
  • Link albo URL
  • Data dostępu

Autor. „Tytuł.” Inni autorzy i współautorzy i współtwórcy tekstu, Wersja (edycja), Numer (vol. i/lub no.), Wydawca (wydawnictwo), Data publikacji, Lokalizacja treści (strona, paragraf, URL, link). 

Cytowanie całej strony w systemie MLA

Ten sam format co powyżej, z pominięciem imion i nazwisk autorów

Strona internetowa The Purdue OWL. The Writing Lab and OWL at Purdue and Purdue U, 2008, owl.english.purdue.edu/owl. Dostęp: 23 Apr. 2008.

Cytowanie podstrony w systemie MLA

Autor.Podstrona.Nazwa strony.URL.Dostęp

Lundman, Susan. “How to Make Vegetarian Chili.” eHow, www.ehow.com/how_10727_make-vegetarian-chili.html. Dostęp: 6 Czerwca 2015.

Cytowanie ebooka w systemie MLA

Autor.Tytuł z dodaniem (e-book). Wydawca.Rok.Dostęp

Silva, Paul J. How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing. E-book, American Psychological Association, 2007.

Cytowanie artykułu na stronie w systemie MLA

Autor.Tytuł.Wydawca.Rok.Dostęp

Bernstein, Mark. “10 Tips on Writing the Living Web.” A List Apart: For People Who Make Websites, 16 Sierpnia. 2002, alistapart.com/article/writeliving. Dostęp: 4 Maja 2009.

Cytowanie i przypisy w systemie APA

W systemie APA 7 stronę internetową cytujemy według schematu

Nazwisko, F. M. (Rok, Miesiąc, Dzień). Tytuł podstrony. Nazwa strony. URL

Price, D. (2018, Marzec 23). Lenistwo nie istnieje. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

Cytowanie i przypisy artykułu prasowego na stronie internetowej w systemie APA

Nazwisko, F. M.(Rok, Miesiąc, dzień).Tytuł artykuły.Tytuł publikacji.URL

Richards, C. (2019, 9 Grudnia). Best music of 2019: Lana Del Rey sings lullabies about the end of America. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/best-music-of-2019-lana-del-rey-sings-lullabies-about-the-end-of-america/2019/12/06/6e82c5ec-15d8-11ea-a659-7d69641c6ff7_story.html

Cytowanie i przypisy ebooka i Kindle w systemie APA

Jeśli zawartość ebooka nie różni się od wersji papierowej, wtedy nie ma potrzeby podawać tej informacji.

Nazwisko F. M. (Rok). Tytuł (Narrator) [Audiobook]. Wydawca. URL (jeśli dostępny)

Cytowanie i przypisy publikacji naukowych w systemie APA

Nazwisko, F. M. (Rok).Tytuł dysertacji lub publikacji [Dysertacja doktorska albo teza magisterska, Nazwa instytucji].Nazwa bazy lub biblioteki.

Duis, J. M. (2008). Acid/base chemistry and related organic chemistry conceptions of undergraduate organic chemistry students. (Publication No. 3348786) [Dysertacja doktorska, University of Northern Colorado]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Cytowanie i przypisy stron w systemie Harvard

W tekście: (Autor, rok)
W bibliografii: Autor.Rok.Strona.Dostęp.URL

International Narcotics Control Board 1999, United Nations, Dostęp:1 October 1999, http://www.incb.org

Cytowanie podstron w systemie Harvard

W tekście: (Autor (lub organizacja), rok)
W bibliografii: Autor.Rok.Strona.Dostęp.URL
organizacja jest autorem: Organizacja.Rok.Strona.Dostęp.<URL>

Li, L 2014, Chinese scroll painting H533, Australian Museum, Dostęp: 20 February 2016, 
<https://australianmuseum.net.au/chinese-scroll-painting-h533>.

Cytowanie podstron bez daty i danych autora w systemie Harvard

Jeśli nie ma podanego nazwiska autora, należy podać tytuł strony i datę.

W tekście: (Autor.Rok): (Land for sale on moon 2007) 
W bibliografii: (Autor).Strona.Dostęp.Rok.URL

Land for sale on moon Dostęp: 2007, 19 June 2007, http://www.moonlandrealestate.com.

Cytowanie artykułu prasowego na stronie internetowej w systemie Harvard

W tekście: (Nazwisko.Rok) 
W bibliografii: Autor.Rok.Tytuł.Tytułstrony.Dostęp.Nazwa.URL

Pianin, E 2001, 'As coal’s fortunes climb, mountains tremble in W.Va; energy policy is transforming lives', The Washington Post, 25 February, p. A03, Marzec 2001 przez Electric Library Australasia.

Cytowanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Autorzy publikacji naukowych zamieszczanych w Internecie na ogół podają swoje adresy mailowe, co pozwala na kontakt z nimi a więc zadanie pytań, czy wyjaśnienie wątpliwości. W tym przypadku cytowanie powinno mieć następującą strukturę:

Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej z Pippa Norris (adiunkt John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda), 10 lipca 2006.


girl reading

Jak znaleźć motywację do nauki?

Każdy z nas w pewnym momencie stracił motywacje do nauki. Szkoła wydaje się nudna, a studia są pracochłonne i przytłaczające.


laptop writing

Formatowanie pracy dyplomowej – tabele, rysunki i wykresy

Formatowanie techniczne pracy dyplomowej można wykonać „ręcznie”. Jednak przy dużych publikacjach lub pracach właśnie typu praca dyplomowa, jest to niepraktyczne.

Kategorie: Bibliografia