• Wdowa to pozostawienie na końcu akapitu krótkiego (zazwyczaj) jednowyrazowego wiersza.
  • Bękart to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na początku następnego łamu samotnego końcowego wiersza, tzw. wiersza zawieszonego.
  • Sierota to pojedyncze litery, najczęściej spójniki, znajdujące się w ostatnim miejscu w wersie.
  • Szewc to określenie błędu łamania tekstu, które polega na pozostawieniu na końcu łamu samotnego wiersza akapitowego

Spacje są niewidoczne w Wordzie. Aby je zobaczyć, musisz włączyć podgląd wszystkich znaków.
UWAGA! Przenoszenie wyrazów za pomocą miękkiego entera (shift + enter) uniemożliwi późniejszą edycję tekstu, ponieważ w razie przesunięcia się tekstu miękki enter wymusi przeniesienie go do następnej linijki w dowolnym miejscu

Sposób na bękarty i wdowy:

WORD > Narzędzia główne > Akapit > Podziały wiersza i strony > Kontrola bękartów i wdów

Sposób na sieroty:

Po spójnikach/przyimkach należy stosować twardą spację, czyli skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+klawisz spacji, który przykleja spójnik/przyimek do następnego słowa przenosząc go do kolejnego wiersza.

Zasada edytorska odnosząca się do tzw. sierot nakazuje:

  • przenosić do następnego wiersza tylko jednoliterowe spójniki i przyimki (w wierszach liczących więcej niż 40 znaków),
  •  nie rozdzielać pomiędzy kolejne wiersze elementów typu: 1945 r.XX w.100 €rozdział 9tom 4, a więc takich, w których na końcu występuje pojedyncza litera, cyfra bądź symbol.

Wyjątkami są takie elementy, które stanowią jedność formalno-treściową lub wartości np. w książkach matematycznych, fizycznych itp. Stanową one pewną całość i zostawia się je w całości nawet na końcu linijki.