Dzięki napisaniu konspektu pracy magisterskiej nie tylko zbierzesz wiele potrzebnych danych, lecz także zastanowisz się, o czym tak naprawdę chcesz napisać i jak się do tego zabrać. Konspekt pracy w praktyce pomoże też uniknąć kompromitacji. Gdy ktoś zada pytanie związane z pracą, nie będziesz zaskoczony. Najczęściej zadawane pytanie jest tym najważniejszym, czyli jaki jest temat pracy magisterskiej?

Czy konspekt pracy dyplomowej jest ogólny?

Konspekt to plan planu w planie. Na dobrą sprawę konspekt powstaje spontanicznie w momencie, w którym zapisujemy swoje myśli lub spostrzeżenia. Dawniej ludzie mieli w zwyczaju nosić przy sobie kartkę i długopis. Mieli również w zwyczaju skrupulatnie zapisywać obserwacje i pomysły. Temu ma służyć konspekt – układaniu planu pracy i jej schematu. Będzie się rozrastał w miarę zdobywania nowych informacji i przerodzi się w spis treści. A zatem spis treści najlepiej posłuży planowaniu całej pracy. Konspekt jest ogólny, ale za to wielowymiarowy. Nie tylko bowiem planujemy cały projekt w czasie, ale także dzielimy go na etapy, a więc rozdziały.

Czy konspekt jest tym samym, co plan pracy?

Konspekt nie jest tylko planem pracy magisterskiej i nie wiadomo czemu jest tak traktowany. Plan pracy jest planem pracy, konspekt natomiast wyznacza szlak merytoryczny i narzędzia potrzebne, by go przejść. Konspekt pracy jest o wiele bardziej skomplikowany, zawiera więcej elementów. Zazwyczaj w swojej treści zawiera tylko wstępny plan pracy dyplomowej.

Konspekt pracy magisterskiej należy napisać po opracowaniu planu. Sformułowane w planie poszczególne punkty powinny zostać w konspekcie rozwinięte. Rozwinięcia należy dokonać w formie kilku zdań tak, aby każde z nich uszczegółowiło myśl zawartą w danym punkcie.

Dlaczego konspekt pracy magisterskiej jest ważny?

Przede wszystkim konspekt porządkuje wiedzę. Pozwala na skonkretyzowanie luźnych i niespójne myśli. Konspekt wymusza też przyjęcie określonej strategii działania. A zatem wyłania się z niego mniej lub bardziej całościowy obraz pracy. Pozwala również zapoznać się z wizją pisania pracy i ją ewentualnie skorygować. Można w ten sposób ustrzec się przed błędami i przewidzieć ewentualne problemy. W konspekcie powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • Tytuł pracy;
 • Założenia teoretyczne;
 • Cel i przedmiot badań, problem badawczy, hipoteza, metody badawcze;
 • Plan pracy;
 • Harmonogram;
 • Bibliografia.

Praktyczne aspekty konspektu pracy dyplomowej

Wybór odpowiedniego tematu

Jednym z elementów konspektu jest uzasadnienie wyboru tematu pracy magisterskiej. Zmiana tematu albo choćby planu pracy z reguły jest niemożliwa już po kilku tygodniach. Owszem, można to zrobić szybko i sprawnie; przeskoczyć do innej dziedziny albo zmienić hipotezę, jednak to wymaga więcej wszystkiego czasu, ochoty i cierpliwości. No i jak zwykle promotor może stanąć ci na drodze.

Decyzja co do wyboru promotora

Wybór promotora to bardzo istotna sprawa i warto od tego zacząć wybór tematu naszej pracy. Dostępność materiałów, właśnie umiejętności oraz ambicje, jak i atrakcyjność samego tematu pracy magisterskiej, mają znaczący wpływ na nasz wybór. Jednak nasz promotor, jego ekspertyza, zaangażowanie i podejście do studentów zadecyduje o sukcesie albo porażce. Promotor też będzie kierował rozwojem badan i nie zawsze moze to byc pomocne. Czasem rodzą się konflikty, które niepotrzebnie pochłoną czas i uwagę. Lepiej więc dokonać wyboru, który w jak największym stopniu pozwoli nam przejść przez ten etap studiów. W końcu każdemu jest zawsze miło, gdy może oficjalnie na swojej pracy podziękować promotorowi za wsparcie.

Dostępność materiałów

Dostępność materiałów jest ważną. Jeśli twoja praca jest eksperymentalna, nie musisz się obawiać, że zabraknie ci pomysłów na pisanie. Jednak większość prac z większości dziedzin opiera się tylko na literaturze. Dobrym pomysłem jest tutaj odnalezienie trendu i przejrzenie literatury w celu zweryfikowania tematu. Może się okazać, że dana technika, technologia albo teoria zmieniły się przez lata.

Ustalenie planu pisania pracy magisterskiej

Plan pracy będziesz musiał i tak napisać, a także uzyskać akceptację promotora. Przygotowania konspektu to bardzo dobry moment na napisanie wstępnego planu.

Określenie planu działania

Pisząc konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, trzeba ustalić cel pracy, hipotezę, problem badawczy i metodę badań. A zatem zdecydować, czy praca będzie miała charakter badawczy, czy teoretyczny. Naprawdę, nie ma nic gorszego niż uświadomienie sobie podczas pisania wstępu i zakończenia, że z danej pracy nic nie wynika. Poddając ocenie dostępne materiały, można dosyć łatwo ocenić, jaki zakres lub aspekt danego zjawiska zostanie uwzględniony. Po napisaniu konspektu pracy można pokusić się o dodanie dat, w których poszczególne etapy zostaną zrealizowane. Do tego celu świetnie nadaje się Wykres Gantta.

Co zawiera konspekt pracy magisterskiej?

Przykładowy konspekt pracy magisterskiej zawiera:

 1. TYTUŁ PRACY – powinien być niezbyt ogólny, ponieważ sprzyja to powierzchowności. Jednocześnie musi precyzyjnie określać to, czego ma dotyczyć praca. Powinien być również sformułowany w taki sposób, aby zachęcić do przeczytania danej pozycji;
 2. PROBLEM BADAWCZY – problemem badawczym może być wszystko. Jest on na ogół sformułowany jako pytanie, odnoszące się do sedna Twojej pracy magisterskiej, np. „jakie są przyczyny…?”, „dlaczego miało miejsce…?”, „czy zjawisko… jest powiązane z…?”;
 3. PRZEDMIOT BADANIA – to inaczej to, co chcesz badać. Przedmiotem badania może być, np. grupa studentów działających w kole naukowym, czy też środowisko górników, itp.;
 4. CELE BADAWCZE – celem jest to, co chcesz osiągnąć poprzez realizację badań;
 5. PARADYGMAT – dobrze jest określić w jakim paradygmacie będziesz się poruszać. Nie każdy promotor wymaga określenia paradygmatu. Niemniej dobrze jest wiedzieć z jakiego punktu widzenia patrzysz na swój problem;
 6. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE – w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Twojej pracy magisterskiej. Dzięki temu, będziesz mógł (mogła) określić hipotezy i dobrać metody badawcze. Oszczędzi Ci to także dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego;
 7. METODY – należy określić, jakimi metodami będziesz się posługiwać przy zbieraniu i opracowywaniu materiału;
 8. HIPOTEZY BADAWCZE – jest to także dobry moment na postawienie hipotez badawczych, czyli propozycji odpowiedzi na pytanie badawcze, wynikające z problemu badawczego;
 9. PLAN PRACY – przedstawienie ogólnego układu pracy według kolejności poszczególnych rozdziałów. Ewentualnie krótkie omówienie;
 10. HARMONOGRAM – należy określić dokładnie datę do kiedy planujesz realizację poszczególnych części projektu. Dzięki temu zapewnisz sobie komfort psychiczny jaki płynie z panowania nad czasem;
 11. LITERATURA/BIBLIOGRAFIA – dokonujesz spisu poszczególnych pozycji, które mogą Ci się przydać przy pisaniu pracy magisterskiej.

W jaki sposób konspekt może chronić przed plagiatem? 

Odrzucenie popularnych tematów

Podczas przygotowywania konspektu zajrzyj do Uczelnianego Archiwum Prac. Poszperaj trochę w internecie. Widzisz, że Twój temat wybierał co trzeci student? Na podobny temat powstało kilkanaście tysięcy prac? Widzisz podobne prace dyplomowe dostępne za darmo w internecie? Uciekaj jak najdalej od tego tematu. Bardzo ciężko będzie Ci napisać tę samą treść innymi słowami.

Odrzucenie tematów z mała ilością literatury

Widzisz, że do Twojego tematu pasują tylko 3 książki i kilka artykułów w Internecie? Możesz być pewien, że skorzysta z nich każdy, kto będzie pisał na nawet trochę podobny temat.

Odrzucenie tematów teoretyczny lub bez możliwości przeprowadzenia badań

Wybór teoretycznego tematu jest bardzo ryzykowny. Są dziedziny, w których niewiele da się zrobić, jeśli chodzi o nowe koncepty lub zmianę perspektywy. Takim przykładem może być kierunek prawa i administracji. Nie da się bowiem napisać na temat kodeksu we własnych słowach. Taka sytuacja stanowi realne zagrożenie popełnienia plagiatu z braku innego wyjścia.


magnifying glass

Przegląd literatury pracy magisterskiej

Przegląd literatury przede wszystkim ma za zadanie wyjaśnić temat oraz przedstawić obecny stan wiedzy.


girl homework writing

Cel i teza w pracy magisterskiej i dyplomowej

Rozdział „cel i zakres pracy” może być samodzielnym rozdziałem lub może być elementem „wprowadzenia”.

Kategorie: Porady