Pisanie artykułów naukowych jest bardzo obszernym i rozległym tematem. W internecie znajdziemy bardzo dużo materiałów i publikacji mających na celu wprowadzenie młodych naukowców w świat publikacji naukowych i tego, jak je poprawnie napisać. Artykuł naukowy jest zwieńczeniem pracy badawczej. W ten sposób dzielimy się z innymi badaczami naszymi obserwacjami. Zatem pisanie oryginalnego tekstu naukowego ma sens jedynie wtedy, gdy wyniki doświadczeń są warte publikacji. Czyli wtedy, gdy jest szansa, że wniosą coś nowego do świata wiedzy.

Najtrudniej jest się sprzedać

Z punktu widzenia publikacji, najważniejszą jest tematyka. Doskonałym źródłem potencjalnie interesujących zagadnień za artykuły przeglądowe. One jasno precyzują luki w wiedzy i zawierają dokładne zalecenia co do dalszych badań, metod i sposobu ich prowadzenia. Na podstawie literatury badacz następnie musi sprecyzować pytanie, na które chciałby znaleźć odpowiedź. Precyzyj­ne sformułowanie tego pytania bardzo ułatwia planowanie badań, a później pisanie artykułu. Przed rozpoczęciem doświad­czenia zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem danej dziedziny albo promotorem, by zasięgnąć dodatkowej opinii. Dobrze jest też upewnić się, czy planowana wielkość prób, liczba po­wtórzeń itp. będą optymalne. Jest to niezwykle ważne, gdyż np. zbyt mała ich liczba spowoduje, że cały eksperyment będzie bezużyteczny, natomiast zbyt duża oznacza marnowanie czasu i środków.

Napisanie artykułu wymaga czasu i wysiłku. Zatem autor musi być przekonany o poprawności zastosowanych metod, rzetelności zebranych danych i oryginalności spostrzeżeń. Tutaj warto dodać, że głębokie przeświadczenie o istotności pracy dodaje sił i wytrwałości niezbędnych do osiągnięcia celu, jakim jest zobaczenie własnego tekstu w druku. Na tej drodze łatwo się zniechęcić.

Przygotowanie publikacji naukowych od podstaw

Publikacji naukowa musi być przygotowana z użyciem wymaganego formatu. Najczęściej stosowanym wzorem jest IMRAD. Natomiast pisząc artykuł kliniczny, warto posługiwać się zaleceniami STROBE dla badań obserwacyjnych lub CONSORT dla badań z randomizacją. Pisanie artykułu należy zawsze rozpocząć od przypomnienia sobie problemu badawczego. Jeśli nasza praca zawiera hipotezę, to musi też zawierać rozdział na temat metodologi badań. Są dziedziny, w których ten rozdział nie będzie albo możliwy do napisania, albo nie będzie takiej potrzeby. Należy jednak pamiętać, że metodyka badań jest najważniejszą, gdyż to ona decyduje o jakości zarówno naszej pracy badawczej, jak i publikacji naukowej. Dlatego najlepiej jest zacząć pisanie artykułu naukowego od rozdziałów „Metodologia” i „Wyniki”. Należy kompetentnie opisać stosowane metody analizy statystycznej oraz przedstawić wyniki w przystępny i czytelny sposób. W naszym osobnym artykule piszemy o tym, kiedy można pominąć metodologię i tłumaczymy różnice między metodologią a metodyką.

Gdy rozdziały „Metodologia” i „Wyniki” są prawie gotowe, należy napisać „Wstęp”, czyli najbardziej zaniedbywaną część każdej pracy dyplomowej i publikacji naukowej. Na końcu zaś zawsze należy napisać najtrudniejszą część każdego artykułu, czyli omówienie, albo jak kto woli, „Dyskusję”. Dobrze napisany wstęp zawiera aktualny stan wiedzy związanej z tematem pracy, przegląd literatury oraz racjonale i przesłanki, które sprawiły, że autorzy postanowili przeprowadzić dane badanie. Niepotrzebnie autorzy często piszą bardzo obszerne wstępy z wieloma pozycjami piśmiennictwa. Zawarte informacje we wstępie powinny mieć ścisły związek z hipotezą badawczą. Dobry „Wstęp” jest najczęściej zwięzły, poparty referencjami i odnosi się do przedstawionej hipotezy.

Dobrze przeprowadzona „Dyskusja” w artykule naukowym powinna skupiać się na najważniejszych obserwacjach, z pominięciem niewygodnych znalezisk, zwłaszcza jeśli nie są kluczowe dla hipotezy. Należy zawsze przedyskutować ograniczenia badania. Przedstawione wady, najczęściej można złagodzić kontrargumentem, np. zarzut, że liczebność badanej grupy była mała, można połączyć z przypomnieniem, że w badaniu o podobnej tematyce z dobrego czasopisma liczebność grupy była zbliżona. Jeśli natomiast nie ma takiej opcji, wtedy należy przedyskutować wpływ na badanie, podjęta decyzje albo wyjaśnić, dlaczego nie dało się tego uniknąć.

Tłumaczenia artykułów naukowych na języki obce

W środowiskach akademickich wciąż trwa zagorzał debata, czy w ogóle publikowanie ma jakikolwiek sens, jeśli zdecydowana większość artykułów jest odrzucana z błahych powodów. Publikacje to język nauki, bez umiejętności ich pisania nie da się jej uprawiać. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zdecydowana większość wybiera publikacje w obcojęzycznych czasopismach. Język angielski nie jest rzecz jasna jedynym językiem, w jakim warto publikować, ale zdecydowanie najczęściej wybieranym.

Tłumaczenie artykułów naukowych na język angielski jest bardzo problematyczne. Większość naukowców wybiera usługi tłumaczenia publikacji naukowych, co w większości przypadków kończy się tekstem w niskiej jakości. Problemem nie są sami tłumacze, tylko dziedzina, w której publikujemy.

Otóż znajomość języka obcego to jest jedno. Tłumaczenie artykułów i publikacji naukowych na angielski z kolei wymaga też znajomości tematu, czucie „bluesa”. Są osoby, które znają język obcy i są oczytane w swojej dziedzinie. Jest to o wiele lepsza pozycja startowa, gdyż można od razu przystąpić do pisania prac po angielsku. Z tłumaczeniami jest natomiast taki problem, że najczęściej publikacja naukowa jest tłumaczona słowo w słowo. Pamiętajmy, że jest to duże ryzyko, gdyż niepoprawnie przetłumaczony tekst pozbawia nasz artykuł wartości merytorycznych. Jeśli tekst jest niespójny logicznie, trudny do czytania i zawiera błędy praz niepoprawne słownictwo, zostanie natychmiast odrzucony. Mówi się, ze 90% artykułów naukowych tłumaczonych na angielski jest odrzucanych przez czasopisma ze względu na niepoprawności językowe.

Korekta i redagowanie publikacji naukowych dla każdego

Jest to szczególnie ważne w przypadku artykułów przeznaczonych do publikacji. Raz odrzucona aplikacja wpływa bardzo negatywnie na przyszłe teksty. Tracimy zaufanie w oczach redaktorów. Recenzenci zwykle też współpracują z wieloma czasopismami na raz więc jest szansa, że zapamiętają nazwiska autorów bądź samą publikację. Zatem ważne jest, by tekst albo artykuł naukowy po angielsku dostał się do druku lub publikacji za pierwszym podejściem.

Wsparcie przy pisaniu ma przede wszystkim charakter redakcyjny. Zaczynamy od analizowania wyników i to jest zawsze pierwszy rozdział jaki piszemy, zwracając baczną uwagę na dane, tabele i wykresy. Po nim przyglądamy się bliżej metodom i porządkujemy procedury. Na tym etapie najlepiej jest napisać wstęp i abstrakt, by przejść do omówienia wyników oraz dyskusji.

Serwis Dysertacje.pl oferuje kompleksowe usługi w pisaniu artykuł naukowych. Mamy wieloletnie doświadczenie, sami tłumaczymy tekst na angielski z racji tego, że posiadamy wykształcenie i doświadczenie zdobyte za granicą. Zapraszamy do kontaktu.